تقویم فارسی

راه اندازی پایگاه داده رویدادهای تقویم هجری شمسی، قمری و میلادی

تقویم فارسی یک پایگاه داده آنلاین است که شامل رویدادهای تقویم هجری شمسی، هجری قمری و تقویم جهانی است. این پایگاه داده شامل رویدادهای ملی موجود در تقویم شمسی ایران، رویدادهای مذهبی موجود در تقویم قمری و رویدادهای موجود در تقویم میلادی است.

داده های فعلی شامل مناسبت های رسمی تقویم ایران، مناسبت های مذهبی شیعیان در تقویم قمری، وقایع تاریخی ایران قبل از انقلاب اسلامی، مناسبت های رسمی سازمان ملل متحد و مناسبت های جهانی و وقایع جنگ جهانی اول و دوم میباشد.

لطفا ما را در جریان نظرات و پیشنهادهای خود قرار دهید، با تشکر.