رویدادهای جنگ جهانی اول و دوم

وقایع و رویدادهای سرنوشت ساز جنگ جهانی اول و دوم

رویدادها و وقایع مهم جنگ جهانی اول و دوم

جنگ جهانی اول (که با نام های جنگ بزرگ وجنگ برای پایان همهٔ جنگ ها نیز شناخته میشود) جنگی جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد و در پی آن، سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و مناطق زیادی از جهان درگیر جنگ گشتند. تلفات جنگ جهانی اول تا آن زمان در تاریخ بی سابقه بود. ازسلاحهای شیمیایی برای نخستین بار در این جنگ استفاده شد. برای نخستین بار، به گونه ای انبوه مناطق غیرنظامی بمباران هوایی شدند و نیز برای نخستین بار در این سده کشتار غیرنظامیان در ابعادی گسترده رخ داد. این جنگ به خاطر شیوهٔ جنگ خاکریزی به ویژه در جبهه غرب آن نیز شناخته شده است.

جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت های روز را درگیر خود کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام های متحدین و متفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. این جنگ گسترده ترین جنگ جهانی تاریخ بشر بود که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از قریب به سی کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند. در طول این جنگ که حالت یک جنگ تمام عیار به خود گرفته بود، کشورهای مختلف تمامی توان اقتصادی، صنعتی و علمی خود را صرف جنگ کردند تا حدی که تفاوتی بین منابع نظامی و غیرنظامی در آن نبود. این جنگ همچنین باعث کشتار جمعی غیرنظامیان و بمباران های راهبردی نابودکننده گسترده علیه مقاصد صنعتی و مراکز تمرکز مردم (که به مرگ بیش یک میلیون نفر از جمله در حملات اتمی به دو شهر ژاپنی انجامید) شد. در طول جنگ جهانی دوم بیش از ۷۰ میلیون نفر کشته شدند که این آمار خونین ترین درگیری انسان در طول تاریخ بشریت است.

منبع: 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II

رویدادها و وقایع مهم جنگ جهانی اول و دوم که شامل تاریخ وقوع نبردهای مهم و روزشمار وقایع سرنوشت ساز این جنگ ها است را میتوانید از طریق API این سایت مشاهده و استفاده نمایید.