وقایع تاریخی ایران

رویدادهای مهم و تاریخی قبل از انقلاب

رویدادهای مهم و تاریخی ایران قبل از انقلاب اسلامی را میتوانید از طریق API ای وب سایت مشاهده کنید. این رویدادها ها شامل جنگ چالدران تا جنگ های ایران و روسیه و وقایع تاریخ معاصر ایران میباشد. برای اطلاع از نحوه استفاده از API به این صفحه مراجعه کنید.