بلاگ

آرشیو مطالب

رویدادهای جنگ جهانی اول و دوم

وقایع و رویدادهای سرنوشت ساز جنگ جهانی اول و دوم

جنگ جهانی اول (که با نام های جنگ بزرگ وجنگ برای پایان همهٔ جنگ ها نیز شناخته میشود) جنگی جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد و در پی آن، سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و مناطق زیادی از جهان درگیر جنگ گشتند. تلفات جنگ جهانی اول تا آن زمان در تاریخ بی سابقه بود. ازسلاحهای شیمیایی برای نخستین بار در این جنگ استفاده شد. برای نخستین بار، به گونه ای انبوه مناطق غیرنظامی بمباران هوایی شدند و نیز برای نخستین بار در این سده کشتار غیرنظامیان در ابعادی گسترده رخ داد. این جنگ به خا...

939
  
6 شهریور 1396